Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHRUDIM - 43. VÝSADKOVÝ PRAPOR

Výsadkáři zavádějí nový padákový komplet OVP-12SL

Pár minut před desátou dopoledne přistává na ploše chrudimského letiště víceúčelový transportní vrtulník Mi-171Š z 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Zanedlouho se k němu vydává zástup vojáků vyzbrojených novým padákovým kompletem OVP-12SL. Právě začínají cvičné seskoky výsadkářů ze 4. brigády rychlého nasazení a dalších útvarů AČR.

 

 

Důvodů, proč zavést do výzbroje Armády ČR nový osobní výsadkový padák, bylo několik. Rozhodující ale byla skutečnost, že doposud užívaným OVP-80 skončila jejich technická životnost. Počty „osmdesátek“ se rychle snižovaly, a to až do stavu, který již nestačil pokrýt plnohodnotný výcvik.

„Na základě smlouvy bude dodáno čtyři sta padákových kompletů OVP-12SL. První z nich jsme obdrželi v loňském roce,“ říká podplukovník Petr Štěpán, zástupce vedoucího oddělení záchranné a výsadkové služby a tělesné výchovy odboru rozvoje přípravy vojsk sekce rozvoje a plánování schopností MO a upřesňuje, že tři sta kompletů připadne chrudimským výsadkářům, padesát skupině speciálních sil v Prostějově a padesát jich bude distribuováno do vyškovského výcvikového střediska výsadkářů. „Do současné doby jsme od dodavatele převzali 320 padákových kompletů. Zbývajících osmdesát kusů bude dodáno v průběhu letošního roku,“ dodává Štěpán.

U leckoho může vzbudit zájem jejich počet. K tomu podplukovník Petr Štěpán uvádí: "Novým padákovým kompletem jsme prioritně vyzbrojili nosné útvary u výsadkového vojska. Se zavedením OVP-12SL počítáme také u průzkumného praporu v Prostějově. Chceme v používání tohoto typu padáku pokračovat i v budoucím období. Tato smlouva však garantuje dodávku čtyř set kusů kompletů. Zda se do armády budou nakupovat další osobní výsadkové padáky, záleží na celé řadě faktorů a rozhodnutí,“ říká zkušený vojenský výsadkář a konstatuje, že počet eventuálních uživatelů v resortu obrany výrazně přesahuje počet dodaných padákových kompletů OVP-12SL. „Za ideální stav považuji mít minimálně tisíc pět set kusů tohoto typu,“ argumentuje zástupce vedoucího oddělení záchranné a výsadkové služby a tělesné výchovy s tím, že se všemi 320 dodanými padákovými komplety již byl proveden seskok.V současnosti se skáče takzvaně nalehko, tedy bez připevněné výstroje a výzbroje výsadkáře. „Věřím, že se nám ve druhé polovině letošního roku podaří dokončit vojskové zkoušky a v roce 2015 obnovit seskoky s výstrojí a výzbrojí na novém padákovém kompletu OVP-12SL,“ upřesňuje Petr Štěpán.

Není tajemstvím, že jisté okolnosti z nedávných let měly negativní dopad na praktikovaný systém výcviku výsadkářů Armády ČR. Přesněji řečeno, seskoky bez výstroje a výzbroje zásadním způsobem ovlivňovaly efektivitu tréninku a tím pádem nasazení výsadkáře do bojové akce v zájmovém prostoru. Skákání „nalehko“ trvalo bezmála čtyři roky a z dostupných informací vyplývá, že nepochybně představovalo profesní handicap.

text: Mgr. Pavel Lang, www.army.cz